Vogels van Nederland

Algemene soorten

Soortnamen van links naar rechts

1:Bontbekplevier

2:Bontbekplevier

3:Boomklever

4:Fitis

5:Gekraagde roodstaart

6:Glanskop

7:Grutto

8:Grasmus

9:Heggenmus

10:Huismus

11:Kleine plevier

12:Kuifmees

13:rietzanger

14:Tjiftjaf

15:zilvermeeuw

16:Winterkoning

17:Spreeuw

18:Zwartkop

19:Merel

20:Tuinfluiter

21:Goudhaan

22:Staartmees