Vogels van Nederland 4

Soornamen van links naar rechts:

1:Bonte Tapuit

2:Bonte Tapuit

3:Geelsnavel Duiker

4:Kleine Geelpootruiter

5:Kleine Geelpootruiter

6:Kleine Klapekster

7:Bruinkeelortolaan

8:Kleine Klapekster

9:Bruinkeelortolaan

10:Krekelzanger

11:Bruinkeelortolaan

12:Withalsvliegenvanger

13:Woestijntapuit

14 Roodkeelnachtegaal

Zeer zeldzame soorten.

Het zijn kwalitatief niet de beste foto;s vaak, maar in deze gaat het om het laten zien van in Nederland soms aanwezige dwaalgasten.